آشپزخانه امروز قلب پویای خانه را تشکیل می دهد

 بسیار مهم است که آن را در وضعیت ایده ال قرار دهید تا در حد امکان بیشترین بهره را از آن ببریم همچنین روش های زیادی برای بهبود ظاهر آشپزخانه شما با استفاده از ترکیب آخرین طرح ها و تم های رنگی وجود دارد.

نکاتی در مورد آشپزخانه:

اگر آشپزخانه شما باریک و عرض کمی دارند پیشنهاد می‌کنیم سینک و اجاق گاز و یخچال در یک راستا قرار بگیرند که مجبور نباشد در هنگام حرکت ،مدام بچرخید و خستگی کار را بیشتر احساس کنید

در مورد رنگ فضای، آشپزخانه در علم دکوراسیون داخلی یک سری رنگ ها وجود دارند که به رنگ های اشتها آور معروف هستند این رنگ ها شامل رنگ های قرمز، نارنجی و مشتقات آنهاست به همین دلیل توصیه می شود در آشپزخانه مخصوصا قسمتی که بچه ها بیشتر از آن استفاده میکنند از این رنگ ها بیشتر استفاده شود 

 این رنگ ها خیلی درخشان و روشن و زنده‌ای هستند .آنجایی که آشپزخانه‌ها در فضای کلی خانه قرار گرفته‌اند و در یک نقطه قرار ندارند استفاده از این رنگ ها در فضای کل خانه استفاده شود بهتر است

توصیه ما این است اگر میخواهید رنگ های اشتها آور را وارد آشپزخانه کنید از المان هایی مثل پردهو یا رومیزی استفاده کنید و هیچ وقت یک دیوار آن را قرمز نکنید به دلیل اینکه یک رنگ اشتها آور است و خیلی هم فضای خانه را تبدیل به رنگ های درخشان نکنید.

از آنجایی که آشپز خانه یکی ازفضاهای خانه است که بیشتر، مورد استفاده قرار میگیرد و خانم ها بیشتر از آن استفاده میکنند، چیدمان آشپز خانه همیشه مورد توجه خانم ها بوده و خانم ها علاقه بیشتری به تزیین آشپزخانه دارند.

آشپزخانه امروز قلب پویای خانه را تشکیل می دهد

 بسیار مهم است که آن را در وضعیت ایده ال قرار دهید تا در حد امکان بیشترین بهره را از آن ببریم همچنین روش های زیادی برای بهبود ظاهر آشپزخانه شما با استفاده از ترکیب آخرین طرح ها و تم های رنگی وجود دارد.

نکاتی در مورد آشپزخانه: اگر آشپزخانه شما باریک و عرض کمی دارند پیشنهاد می‌کنیم سینک و اجاق گاز و یخچال در یک راستا قرار بگیرند که مجبور نباشد در هنگام حرکت ،مدام بچرخید و خستگی کار را بیشتر احساس کنید در مورد رنگ فضای، آشپزخانه در علم دکوراسیون داخلی یک سری رنگ ها وجود دارند که به رنگ های اشتها آور معروف هستند این رنگ ها شامل رنگ های قرمز، نارنجی و مشتقات آنهاست به همین دلیل توصیه می شود در آشپزخانه مخصوصا قسمتی که بچه ها بیشتر از آن استفاده میکنند از این رنگ ها بیشتر استفاده شود   این رنگ ها خیلی درخشان و روشن و زنده‌ای هستند .آنجایی که آشپزخانه‌ها در فضای کلی خانه قرار گرفته‌اند و در یک نقطه قرار ندارند استفاده از این رنگ ها در فضای کل خانه استفاده شود بهتر است توصیه ما این است اگر میخواهید رنگ های اشتها آور را وارد آشپزخانه کنید از المان هایی مثل پردهو یا رومیزی استفاده کنید و هیچ وقت یک دیوار آن را قرمز نکنید به دلیل اینکه یک رنگ اشتها آور است و خیلی هم فضای خانه را تبدیل به رنگ های درخشان نکنید. از آنجایی که آشپز خانه یکی ازفضاهای خانه است که بیشتر، مورد استفاده قرار میگیرد و خانم ها بیشتر از آن استفاده میکنند، چیدمان آشپز خانه همیشه مورد توجه خانم ها بوده و خانم ها علاقه بیشتری به تزیین آشپزخانه دارند.

آشپزخانه

نمایش 1–48 از 230 نتیجه