%13
%10
659,000 تومان
%15
1,350,000 تومان
ناموجود
%16
2,010,000 تومان

درباره محصولات آشپزی :

مجموعه های آشپزخانه برای هر آشپزخانه ضروری است. برای اینکه روزانه غذا بخورید ، به یک مجموعه وسایل آشپزی قابل با کیفیت نیاز دارید. هنگامی که در حال خرید یک سرویس وسایل آشپزی هستید ، در اینجا برخی از شرایط لازم برای ارزیابی وجود دارد: مواد بادوام ، درب های پایدار و دستگیره های ایمن. این وسایل آشپزی باید در برابر گرما ، لکه ها و واکنش های شیمیایی مواد غذایی مقاومت کند. اگر به دنبال گزینه ای برای تمیز کردن آسان هستید ، قابلمه های نچسب ایده آل هستند.

برخی از این پکیج فلزی مانند مواد مس تزریق شده نیز از آلودگی اجتناب می کنند. ما لیستی از بهترین مجموعه های ظروف آشپزی موجود برای کمک به شما در تصمیم گیری را گردآوری کرده ایم. مجموعه های آشپزخانه برای هر آشپزخانه ضروری است. مگر اینکه روزانه غذا بخورید ، به یک مجموعه وسایل آشپزی قابل اعتماد نیاز دارید. هنگامی که در حال خرید یک مجموعه وسایل آشپزی هستید ، در اینجا برخی از شرایط لازم برای ارزیابی وجود دارد: مواد بادوام ، درب های پایدار و دستگیره های ایمن. این وسایل آشپزی باید در برابر گرما ، لکه ها و واکنش های شیمیایی مواد غذایی مقاومت کند. اگر به دنبال گزینه ای برای تمیز کردن آسان هستید ، قابلمه های نچسب ایده آل هستند.

برخی از لوازم فلزی مانند مواد مس تزریق شده نیز از آلودگی اجتناب می کنند. ما لیستی از بهترین مجموعه های پکیج  موجود را برای کمک به تصمیم گیری شما گردآوری کردیم.

برخی از سرویس فلزی مانند مواد مس تزریق شده نیز از آلودگی اجتناب می کنند. ما لیستی از بهترین سرویس های  آشپزی موجود برای کمک به شما در تصمیم گیری را گردآوری کرده ایم. وسایل آشپزخانه برای هر آشپزخانه ضروری است. مگر اینکه روزانه غذا بخورید ، به یک سرویس آشپزی قابل اعتماد نیاز دارید. هنگامی که در حال خرید یک مجموعه پخت و پز هستید ، در اینجا برخی از شرایط لازم برای ارزیابی وجود دارد: مواد بادوام ، درب های پایدار و دستگیره های ایمن. این وسایل آشپزی باید در برابر گرما ، لکه ها و واکنش های شیمیایی مواد غذایی مقاومت کند. اگر به دنبال گزینه ای برای تمیز کردن آسان هستید ، قابلمه های نچسب ایده آل هستند.